Zdarzenie z Kończyc Wielkich, PL – 21.12.1909

W tygodniku “Gwiazdka Cieszyńska” wydawanym w Cieszynie w latach 1851‒1939 zostało opisane zdarzenie jakiego doświadczyć mieli mieszkańcy Kończyc Wielkich dnia 21 grudnia 1909 roku: –Z…